• Dispensaties seizoen 2020-2021

    Vanaf 11 juni 2020 is het voor trainers mogelijk om verzoeken in te nemen voor een aanvraag voor dispensatie van spelers voor seizoen 2020-2021. Het Dispensatiereglemen van RugbyNL is een stuk voor de AV van de bond en daarom nog niet officieel bekrachtigd, maar het concept is wel bekend. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er een aantal kleine wijzigingen:

    • Ook GTBM-ers die dispensatie omlaag aanvragen kunnen worden opgeroepen voor de landelijke schouwdag in Amsterdam.
    • Naast de digitale aanvraag via Erugby, moet er een schriftelijke verklaring van club en ouders worden toegevoegd.

    Daarnaast heeft het LJO, die de factor de beoordelingen doet, aangegeven strenger te letten op lengte en BMI in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Dit gaan zij doen aan de hand van de groeicurven van het TNO. Welke normen het LJO gaat hanteren is nog niet bekend, maar RFC Gouda heeft alvast een voorschot genomen.

    Dit seizoen zal namens de TC Bart Janssens de aanvragen indienen. Op deze pagina is beschreven hoe dat kan.