De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering (september) vastgesteld. Hieronder staan de contributies voor het seizoen 2017 – 2018.

Contributie

Introductielid (alle leeftijden)      25,- euro
Guppen (2012)    27,50 euro
Turven (2010-2011)    125,- euro
Benjamins (2008-2009)  125,- euro
Mini’s (2006-2007)    130,- euro
Cubs (2004-2005)     150,- euro
Junioren (2002-2003)    170,- euro
Colt (1999-2001)     190,- euro
Senioren U23     190,- euro
Senioren (<1994)     240,- euro
Recreanten (<1999)   145,- euro
Glorianen     50,- euro
Niet spelend lid   50,- euro
Tientjeslid   50,- euro

In het contributiebedrag is een normaliter bedrag van *€ 22,50 per jaar gecalculeerd voor het wedstrijdshirt dat eens per twee jaar ter beschikking wordt gesteld. Voor het seizoen 2017-2018 geldt voor huidige leden dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op het hierboven genoemde totaalbedrag omdat er een jaar langer wordt doorgespeeld in het huidige clubshirt.

De penningmeester: Thijs Hoogveld