WAAR WIJ VOOR STAAN

TEAMWORK RESPECT PLEZIER DISCIPLINE SPORTIVITEIT

Iedereen die is betrokken bij RFC Gouda, zij het als speler, coach, scheidsrechter, beheerder, ouder, toeschouwer of bezoeker wordt verwacht de kernwaarden van onze club hoog te houden.

  • We zijn een vereniging; iedereen telt mee.
  • Een veilige, gezellige en plezierige omgeving staat centraal.
  • Respecteer tegenstanders, scheidsrechters en alle deelnemers.
  • Speel om te winnen – maar niet ten koste van alles.
  • Win met sportiviteit, verlies met waardigheid.
  • Weiger vals spelen, racisme, geweld en drugs.
  • Waardeer onze vrijwilligers en draag je steentje bij.
  • Geniet van het spel!

ONZE CLUB, ONZE SPORT

 

VEILIG SPORTKLIMAAT
Op onze “Waar We Voor Staan” poster heb je kunnen lezen dat een veilige, gezellige en plezierige omgeving centraal staat bij RFC Gouda. Daarom zijn we de laatste jaren bezig geweest met een aantal initiatieven. Zo volgen onze trainers IRB opleidingen en doen we mee met het  NOC-NSF  Veilig Sportklimaat programma. We hebben positief coachen workshops gehouden en ‘coach de trainers’ coaches aangesteld en laten opleiden. Nu wordt het tijd voor een volgende stap.

Het bestuur heeft de “Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie in Sportverenigingen” getekend. Misbruik is een lastig onderwerp. Maar het is  zo belangrijk dat we er alles aan willen doen om het risico zo klein mogelijk te maken en incidenten op een goede manier af te handelen.

Daarom gaan we de komende tijd als volgt aan de slag:

Uitvoeren risicoanalyse
Aan ouders en betrokkenen zal gevraagd worden wat zij vinden van de sfeer en cultuur bij RFC Gouda, gedragsregels en de veiligheid in en om het clubgebouw. Ook zal gevraagd worden naar punten voor verbetering. De resultaten hiervan zullen worden besproken met het bestuur en vertegenwoordigers van TBM en CJC.

Opstellen omgangsregels
Binnen onze club zijn er allerlei geschreven en ongeschreven gedragsregels. Ook voor het voorkomen van seksueel misbruik is het belangrijk om na te denken over omgangsregels. Via een workshop willen we die gedragsregels samen met de coaches opstellen.

Uitwerken beleid
Hierin worden concrete regels  en maatregelen vastgelegd. Onderdeel hiervan is ook een draaiboek voor als  er toch wat gebeurt. Het is de bedoeling dat dit alles dit seizoen wordt afgerond. We zullen jullie tussentijds op de hoogte houden.

Vertrouwenspunt Sport
Totdat ons beleid is uitgewerkt en eventuele vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld, is het belangrijk om onder de aandacht te brengen dat de NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport heeft opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je  kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )

Klik hier om de getekende intentieverklaring in te zien

rfc_gouda_011

Hoofd Sponsors