Leuk dat je overweegt lid te worden van RFC Gouda!

 

Introductielid
Rugby is voor velen best spannend of soms zelfs doodeng. Daarom is het verstandig om het gewoon een paar keer te proberen. Dus kom gerust een keer kijken of vrijblijvend meedoen. Is het spelleltje wel echt leuk, passen de mensen rond de club wel bij je ?

Voordat je definitief lid wordt van RFC Gouda, bestaat er daarom de mogelijkheid om eerst introductielid te worden. Je mag dan 6 weken meetrainen en eventueel meespelen met een wedstrijd, zonder contributieverplichting. Je dient wel de kosten van de bondsverzekering te betalen. Da’s hooguit een paar tientjes en clubkleding is dan nog helemaal niet nodig. Hooguit een bitje (in clubhuis verkrijgbaar). Het betaalde intro-bedrag wordt bij blijvend lidmaatschap van de contributie afgetrokken.

Jouw ‘definitieve’ lidmaatschap kun je eenvoudig regelen via ons online inschrijfformulier. Klik daarvoor op deze link.

 • Een lidmaatschap bij RFC Gouda loopt net als een seizoen van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • De contributies worden jaarlijks op  de Algemene Leden Vergadering in september vastgesteld.
 • Daarna ontvangt U een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u deze aan het einde van de maand september nog niet heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester.
 • Als u een incassomachtiging hebt verleend ontvangt u geen contributiebrief.
 • De contributie dient betaald te worden binnen de, in de contributiebrief, gestelde termijn(-en).
 • Wanneer dit niet gebeurt, behoudt de club zich de mogelijkheid voor, tot het ontzeggen van deelname aan wedstrijden, trainingen en overige clubactiviteiten. Uiteindelijk kan de club zelfs overgaan tot royering bij de club en uitschrijving bij de NRB.
 • De leeftijd van de speler is altijd bepalend voor de hoogte van het contributiebedrag, ook wanneer een speler naar een ‘lagere’ categorie wordt gedispenseerd.
 • Een definitief lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend door de club worden verlengd.
 • Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit schriftelijk, vóór 1 juli van het voorafgaande seizoen te doen bij de (jeugd-) secretaris.
 • Adres- of andere wijzigingen dienen ook schriftelijk aan de (jeugd-)secretaris te worden doorgegeven.
 • Tijdens een introductielidmaatschap, van maximaal 6 weken, kan er zonder enige opgaaf van reden door een lid worden opgezegd; dit dient schriftelijk te gebeuren bij de (jeugd-)secretaris. Na deze termijn wordt het introductielidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Hiervoor geldt dan het normale contributiebedrag voor uw (leeftijd-)categorie. De kosten van het introductielidmaatschap worden verrekend met het uiteindelijke contributiebedrag. U ontvangt hiervoor een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u binnen 1 maand na afloop van het introductielidmaatschap nog geen brief heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester.

 

IMG_6526

 

Hopelijk zien we je op het rugbyveld!

Hoofd Sponsors