Lid worden van de leukste rugby vereniging

Leuk dat je lid wilt worden van RFC Gouda! Jouw lidmaatschap kun je eenvoudig regelen via ons online inschrijfformulier. Klik daarvoor op deze link.

Voor de contributies voor het seizoen 2018 – 2019 klik hier.

 • Een lidmaatschap bij RFC Gouda loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • De contributies worden jaarlijks op  de Algemene Ledenvergadering in september vastgesteld.
 • Daarna ontvangt U een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u deze aan het einde van de maand september nog niet heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester.
 • Als u een incassomachtiging hebt verleend ontvangt u geen contributiebrief.
 • De contributie dient betaald te worden binnen de, in de contributiebrief, gestelde termijn(-en).
 • Wanneer dit niet gebeurt, behoudt de club zich de mogelijkheid voor, tot het ontzeggen van deelname aan wedstrijden, trainingen en overige clubactiviteiten. Uiteindelijk kan de club zelfs overgaan tot royering bij de club en uitschrijving bij de NRB.
 • De leeftijd van de speler is altijd bepalend voor de hoogte van het contributiebedrag, ook wanneer een speler naar een ‘lagere’ categorie wordt gedispenseerd.
 • Een definitief lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend door de club worden verlengd.
 • Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit schriftelijk, vóór 1 juli van het voorafgaande seizoen te doen bij de (jeugd-) secretaris.
 • Adres- of andere wijzigingen dienen ook schriftelijk aan de (jeugd-)secretaris te worden doorgegeven.
 • Tijdens een introductielidmaatschap, van maximaal 6 weken, kan er zonder enige opgaaf van reden door een lid worden opgezegd; dit dient schriftelijk te gebeuren bij de (jeugd-)secretaris. Na deze termijn wordt het introductielidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Hiervoor geldt dan het normale contributiebedrag voor uw (leeftijd-)categorie. De kosten van het introductielidmaatschap worden verrekend met het uiteindelijke contributiebedrag. U ontvangt hiervoor een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u binnen 1 maand na afloop van het introductielidmaatschap nog geen brief heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester.

 

IMG_6526

Introductielid
Voordat je definitief lid wordt van RFC Gouda, bestaat er de mogelijkheid om eerst introductielid te worden. Je mag dan 6 weken meetrainen en eventueel meespelen met een wedstrijd, zonder contributieverplichting. Je dient wel de kosten van de bondsverzekering te betalen. Dit betaalde bedrag wordt bij blijvend lidmaatschap van de contributie afgetrokken.

Hopelijk zien we je gauw op het rugbyveld!

Hoofd Sponsors