Inleiding

Het is mogelijk om een speler in een lagere of hogere leeftijdscategorie competitie te laten spelen dan hij of zij volgens de kalenderleeftijd thuis hoort. Om dit mogelijk te maken moet dispensatie worden aangevraagd bij RugbyNL. Op deze pagina lees je alles over het dispensatiebeleid van RFC Gouda en de procedure om dispensatie aan te vragen.

Het Beleid

Het dispensatiebeleid van RFC Gouda is goedgekeurd door de ALV en vastgelegd in het document Dispensatiebeleid. Dit document is op dit moment enigszins gedateerd wat betreft de procedures die gevolgd moeten worden, maar nog steeds leidend voor de opvattingen van de club ten aanzien van dispenseren. Samengevat is het beleid:

 • RFC Gouda is zeer terughoudend bij het aanvragen van dispensaties.
 • Aanvragen voor dispensaties worden ingediend in drie gevallen:
  • Voor spelers die in hun eigen leeftijdscategorie een gevaar voor de eigen veiligheid en/of voor de veiligheid van medespelers en tegenstanders vormen.
  • Voor spelers waarbij kan worden vastgesteld dat spelen in hun eigen leeftijdscategorie leidt tot oneerlijke competitie.
  • Senioren U19 die op de eerste rij willen spelen.
 • Verzoeken tot aanvraag van dispensatie worden ingediend door de trainer van de speler bij de dispensatiecoördinator van de Technische Commissie (TC).
 • De dispensatiecoördinator neemt namen de TC besluit of de dispensatieaanvraag wordt ingediend.
 • De dispensatiecoördinator doet namens RFC Gouda het dispensatieverzoek bij RugbyNL.
 • Bij het bepalen of een speler fysiek een gevaar vormt voor zichzelf of andere spelers, wordt getoetst op basis van de groeicurven van het TNO. Zie hier voor uitleg over hoe RugbyNL en RFC Gouda die cijfers gebruiken.

Het Proces

In het kort loopt het proces van een dispensatieaanvraag als volgt:

 1. RugbyNL stelt de deadlines vast van de dispensatiemomenten van het seizoen.
 2. Naar aanleiding van de deadlines van RugbyNL stelt de TC eigen deadlines vast en communiceert dat met de trainers van RFC Gouda.
 3. De trainer (de aanvrager) van de speler doet een intern verzoek tot aanvraag van dispensatie bij de dispensatiecoördinator van de TC door een ingevuld dispensatieformulier op te sturen naar de dispensatiecoördinator of door het online aanvraagformulier in te vullen.
 4. Het verzoek wordt beoordeeld door dispensatiecoördinator van de TC. Bij die beoordeling zijn de motivatie van de trainer en de lengte en BMI van de speler ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten de belangrijkste factoren.
 5. De beoordeling van het verzoek wordt teruggekoppeld aan de trainer.
 6. Na goedkeuring van het verzoek tot aanvraag van dispensatie dient de dispensatiecoördinator namens RFC Gouda een dispensatieverzoek in bij RugbyNL. Het proces van aanvraag is vastgelegd in het Dispensatiereglement, dat elk seizoen opnieuw wordt bepaald. De huidige versie is te vinden op site van RugbyNL of op te vragen bij de dispensatiecoördinator van de TC. Een samenvatting van dit proces is hier te lezen.
 7. Na afkeuring van het verzoek of de aanvraag zelf, z0ekt TC samen met speler, ouders en trainer naar een geschikte oplossing.