Inleiding

Bij het beoordelen van een dispensatieaanvraag door RugbyNL wordt gekeken naar de lengte en de body mass index (BMI) van de speler ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de groeigrafieken van het TNO. Op dit moment is onduidelijk wat precies de normen zijn die RugbyNL hanteert, maar RFC Gouda beoordeelt op basis van de volgende normen:

  • Voor dispensatie omlaag is de SDS van lengte én van BMI van de speler -1 of kleiner. Dat betekent dat de speler relatief klein is én relatief rank of minder ontwikkeld is dan zijn of haar leeftijdsgenoten.
  • Voor dispensatie omhoog in verband met veiligheid is de SDS van lengte én van BMI van de speler +1 of groter. Dat betekent de speler relatief lang is én relatief fors of eerder ontwikkeld is dan zijn of haar leeftijdsgenoten.

Voorbeelden

Aan de hand van twee voorbeelden worden deze normen wellicht duidelijker. Uitgangspunt voor jongens is onderstaande grafieken (in plaats van deze grafieken af te lezen kan je ook de Groeicalculator gebruiken):

Voorbeeld 1

Het eerste voorbeeld is Jan van 14 jaar. Jan is volgens zijn kalenderleeftijd junior, maar wel dispensatie omlaag naar de cubs. Jan is 16o cm lang en weegt 40 kg.  Zijn SDS van lengte is -1,05 en die voor zijn BMI is -1.34. Dat betekent dat Jan relatief klein en tenger is voor zijn leeftijd. Voor Jan wordt een dispensatieaanvraag gedaan, want zowel de SDS voor lengte als voor BMI is kleiner dan -1.

Voorbeeld 2

Het tweede voorbeeld is Piet van 14 jaar. Piet is volgens zijn kalenderleeftijd junior, maar wel dispensatie omlaag naar de cubs. Piet is 160 cm lang en weegt 50 kg. Zijn SDS van lengte is -1.05 en die voor zijn BMI is -0.02. Dat betekent dat Piet relatief klein is, maar niet bijzonder tenger of onderontwikkeld. Voor Piet wordt geen dispensatie aangevraagd.