Inleiding

Op deze pagina is een samenvatting te lezen van het huidige proces van dispenseren bij RugbyNL. Dit proces is vastgelegd in het Dispensatiereglement dat voor de start van het seizoen wordt vastgelegd. De laatste versie kan op de website van RugbyNL worden gelezen.

De aanvraag

Als het interne verzoek tot een dispensatieaanvraag is gehonoreerd, worden de volgende stappen ondernomen:

  1. Als dat nog niet gebeurd is, zorgt de dispensatiecoördinator dat er een foto van de speler wordt gemaakt, waar de speler volledig op staat.
  2. De dispensatiecoördinator van RFC Gouda doet via Erugby een dispensatieaanvraag.
  3. De dispensatiecoördinator vult het RugbyNL formulier Verklaring Vereniging en Ouders in en laat dit tekenen door de ouders.
  4. De dispensatiecoördinator voegt de ingevuld Verklaring Vereniging en Ouders bij de aanvraag. Hiermee is de aanvraag volledig.
  5. Namens RugbyNL beoordeelt de districtsvertegenwoordiger van het Landelijk Jeugd Overleg de aanvraag.
  6. Voor alle aanvragen omlaag, kunnen spelers worden opgeroepen om naar de landelijke schouwdag te komen. Die schouwdag is in Amsterdam op het NRCA. De schouwing is onderdeel van de beoordeling van de aanvraag.
  7. Via Erugby wordt het besluit van de dispensatieaanvraag gecommuniceerd naar de dispensatiecoördinator van RFC Gouda.
  8. De dispensatiecoördinator van RFC Gouda communiceert de uitslag naar de trainer.
  9. De trainer communiceert naar de uitslag naar de (ouders van de) speler.