Teamfoto: volgt

Een Miniteam team bestaat uit 12 spelers: 5 voorwaartsen en 7 driekwarten. Er is maximaal 1 speler verschil tussen beide teams. Er wordt gespeeld met 5 man scrum en 3 of 4 man lineout. De scrum wordt wel ‘contested’, d.w.z. dat er wordt geduwd om de ingegooide bal te winnen. Een wedstrijd duurt 2 x 20 minuten of 2 x 15 minuten als er meer wedstrijden achter elkaar worden gespeeld. De Mini’s zijn de laatste groep jeugd die nog op een ‘half veld’ spelen en waar geen reguliere competitie is, op het NK Mini’s na (1x per seizoen , 1 weekend). Dus spelplezier staat hier nog steeds heel hoog in het vaandel, maar het begint bij vlagen al echt op ‘grote jongens’ rugby te lijken.

De basisspelregels van de Mini’s

Je mag:
• de bal oppakken, er mee lopen en de bal afspelen;
• de bal uit je handen schoppen (drop kick) vanuit je eigen 10 meter gebied;
•  een andere speler die de bal heeft tackelen.


Je moet:
• de bal altijd naar achteren afspelen;
• als je getackeld wordt, onmiddellijk de bal loslaten of afspelen;
• eerst opstaan na een tackel voordat je weer gaat meespelen.

Je mag niet:
• een nektackel, een tackel in de lucht of een slingertackel gebruiken;
• een hand-off gebruiken;
• buitenspel staan (voor een medespeler die de bal heeft).

Jongens en meisjes die rugby spelen op Mininiveau leren:

1. de verschillende posities in rugby
2. goed passen (gooien) en vangen
3. goed tackelen
4. hoe je een try moet maken
5. hoe je in een maul moet spelen
6. hoe je in een ruck moet spelen
7. hoe je in een scrum moet spelen
8. hoe je in een lineout moet spelen

Waar trainen we onze Mini’s op?

De kick-off

Om dit uit te leggen noemen we het team dat de kick-off neemt, team A, en het andere team, team B.
 Elke wedstrijdhelft begint met een kick-off. Na een try begint de wedstrijd opnieuw met een kick-off.

1. Een kick-off moet met een dropkick genomen worden.
Als team A op een verkeerde manier kickt, mag team B mag kiezen:
• Team A neemt de kick-off opnieuw
• Scrum, waarbij team B ingooit

2. Een kick-off moet op of achter het midden van de middenlijn genomen worden.
Als team A de kick-off op de verkeerde plaats neemt, mag team B kiezen:
• Team A neemt de kick-off opnieuw
• Scrum, waarbij team B ingooit

3. Alle spelers van team A moeten achter de bal staan op het moment dat de kick-off genomen wordt.
Als iemand van team A voor de bal staat, mag team B kiezen:
• Team A neemt de kick-off opnieuw
• Scrum, waarbij team B ingooit

4. Alle spelers van team B moeten achter de 7-meter lijn staan.
Als iemand van team B niet achter de 7-meter-lijn staat, mag team A de kick-off opnieuw nemen.

5. De kick-off moet voorbij de 7-meter-lijn de grond raken.
Als de bal daarna terugrolt, gaat het spel door.
Als de bal niet over de 7-meter-lijn gaat, maar door team B gespeeld wordt, gaat het spel verder.
Als Team A de bal niet voorbij de 7-meter-lijn kickt, mag team B kiezen:
• Team A neemt de kick-off opnieuw
• Scrum, waarbij Team B ingooit

6. Na de kick-off moet de bal in het speelveld de grond raken.
Als team A de bal in 1 keer over de zijlijn kickt, mag team B kiezen:
• Team A neemt de kick-off opnieuw
• Scrum, waarbij team B ingooit
• Line-out op de middellijn, waarbij team B ingooit

Als team A de bal over de try-line kickt, mag team B kiezen:
• Team B mag de bal dood drukken
• Team B mag de bal over de achterlijn spelen
• Team B mag verder spelen

Als team B de bal dood drukt, of als team B de bal over de achterlijn speelt, of als de bal vanzelf over de achterlijn gaat, of als de bal over de zijlijn van het try-gebied gaat, mag team B kiezen:
• Team A neemt de kick-off opnieuw
• Scrum, waarbij team B ingooit

Als team B de bal dood wil drukken of over de achterlijn wil spelen, moeten ze dit onmiddellijk doen. Als team B eerst iets anders doet, betekent dit dat ze verder willen spelen.

Hoe werkt de voordeelregel?
Om deze regel uit te leggen, noemen we het team dat een overtreding maakt, team A, en het team dat geen overtreding maakt, team B.

Wanneer begint de voordeelregel?

Bij een overtreding van team A hoeft de ref niet onmiddellijk te fluiten, maar mag hij nog even door laten spelen om te kijken of het spel toch nog gunstig loopt voor team B.
Als de ref het helemaal perfect wil doen, roept hij “voordeel” en strekt hij minstens 5 seconden zijn arm in de richting van team B. De ref mag niet door laten spelen bij gemeenspel of een onveilige situatie, bijv hoge tackle, scrum stort in of iets dergelijks.

De bedoeling van de voordeelregel is om het spel zo lang mogelijk door te laten gaan.

Wanneer eindigt de voordeelregel?

  1. Als team B voordeel behaalt, bijvoorbeeld door terreinwinst voorbij het punt waar de overtreding gemaakt werd. De perfecte ref roept dan “einde voordeel”.
  2. Als de ref na een poosje toch nog fluit voor de overtreding. Het spel begint dan opnieuw op de plaats waar team A de overtreding maakte. De perfecte ref legt eventjes uit voor welke overtreding hij gefloten had.
  3. Als tijdens de voordeelregel ook team B een overtreding maakt, fluit de ref onmiddellijk af en gaat het spel verder op de plaats waar team A de eerste overtreding maakte.

Wat moet je doen bij de voordeelregel?
Speel door tot de scheidsrechter affluit.

Wat mag je niet doen bij de voordeelregel?

• Stop niet met spelen.
• Ga niet uitleggen dat er een overtreding gemaakt is.

Wat gebeurt er als je het fout doet?

• Als jouw team een overtreding maakt en je stopt met spelen, zonder dat de ref gefloten heeft, kan het gebeuren dat de tegenstander doorbreekt en een try maakt.
• Als de tegenstander een overtreding maakt en je stopt met spelen, zonder dat de ref gefloten heeft, kan het gebeuren dat de tegenstander doorbreekt en een try maakt; als de ref de overtreding niet gezien had, zal deze try echt tellen!
• Als je de ref tegenspreekt, kan deze jou of jouw team straffen.

Ruck
Wanneer begint een ruck?
Een ruck ontstaat wanneer iemand van de ene partij de baldrager van de andere partij beetpakt. Het is een ruck wanneer minstens een speler van allebei de teams elkaar vasthebben en rondom de bal staan. De bal ligt op de grond. Andere spelers kunnen op de grond liggen.

Wat is de bedoeling van de ruck?
• Bedoeling 1: om de bal met je voet naar achteren te haken.
• Bedoeling 2: om de tegenstander naar achteren te duwen, maar tegelijk de bal in de ruck te houden.

Wanneer eindigt een ruck?
• Als de bal uit de ruck komt.
• Als de bal na een poosje niet meer uit de ruck komt.

Wat moet je doen in een ruck?

• Met minstens 1 hele arm een medespeler vast houden (enkel een tegenstander vasthouden is niet genoeg).
• Je hoofd en je schouders hoger houden dan je heupen.
• Kijken waar de bal is en deze met je voeten naar achteren haken.
• Als je op grond ligt, moet je je hoofd beschermen en proberen weg te kruipen.

Wat mag je niet doen in een ruck?

• jezelf expres laten vallen;
• bovenop een ruck springen;
• expres op een tegenstander gaan staan;
• met je hand de bal aanraken;
• als je weg kunt kruipen, mag je niet in de weg blijven liggen.

Wat moet je doen als je niet in de ruck staat?
• Als je naast of vóór de ruck staat, zo snel mogelijk tot achter de ruck teruglopen.
• Óf je eigen positie schuin achter de ruck innemen, óf met de ruck mee gaan doen.
• Als je mee gaat doen aan de ruck moet je naast de achterste speler gaan staan, je arm om hem heen slaan en mee gaan duwen met je schouder
• Voorbij de achterste voet van de achterste man staan (dus ook niet van opzij inkomen).
- Een bal die uit de ruck gaat er weer in brengen.

Voor de meeste fouten bij een ruck krijg je een penalty kick tegen. Het is dus belangrijk om je goed aan de spelregels te houden.

Succes !!

Hoofd Sponsors